Zagrozenie wybuchem na stacji paliw

Zagrożenie wybuchem w pomieszczeniu pracy bądź nowych miejscach widocznych jest kwestią, która nie potrafi stanowić bagatelizowana. Prawo budowlane wymaga szeregu zabezpieczeń przeciwwybuchowych w takich znaczeniach i nieprzyjmowanie się do niego prawdopodobnie stanowić podstawą poważnej tragedii. Miejsca o innym narażeniu na granica eksplozji to rozmaite zakłady i hale produkcyjne. Jest tam wszystko, czego potrzeba aby przybyło do nieszczęścia: przydatne są palne gazy przetrzymywane z butlach o dużych pojemnościach, źródła ognia, nierzadko niedostateczna wentylacja. Wszystko to służy możliwości wystąpienia eksplozji.

W miejscach opisanych powyżej należy stosować specjalne środki ostrożności. Niezmiernie istotne są regularne audyty organizacji i wynoszenie wszelkich skaz na bieżąco. Jeśli na przykład zużyte zostaną szczotki w napędzie elektrycznym, wystąpi w nim wielkie iskrzenie, kilkunastokrotnie ważniejsze niż przy zwykłej pracy. Do explosion safety zaliczamy również szczegółową kontrolę wszystkich butli i pojemników zawierających łatwopalne gazy i substancje. Nieszczelna butla z wybuchowym gazem mogłaby znacznie mocno napełnić nim wnętrze na końcu, że zaszło do wybuchu. Mimo, że gazy najczęściej muszą stać połączone z powietrzem w konkretnym stężeniu by mogło uzyskać do eksplozji, to zawsze nie można tego punktu bagatelizować.

Inna myśl w bezpieczeństwie to zaczynanie specjalnych opraw oświetleniowych, a także włączników światła. Każde zapalenie oświetlenia powoduje przeskok iskry w wyłączniku, na koniec zwiększonego poboru prądu przez lampę w liczby porze jej pracy. Wynika to także lamp żarowych jak i świetlówek. Taka iskra to odpowiednio dużo, żeby w obecności palnego gazu zainicjować wybuch. Stosowanie specjalnych przeciwwybuchowych opraw i przełączników znacznie skraca to ryzyko, ale zawsze najważniejszym jest kwestia bezpiecznego przechowywania gazów i substancji łatwopalnych oraz wybuchowych.