Wymagania bezpieczenstwa dotyczace stanowisk pracy i procesow pracy

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest aktem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty łączone w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

rozdrabniacz do warzyw elektryczny

Obecnie wszystkie urządzenia wyprodukowane na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny być zgoda z dyrektywą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a ponadto zastosowaną konstrukcję. Urządzenia realizujące tą regułę są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację ryzyk i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru zobowiązany jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko wprowadzanymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi używane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a dokładnie przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Jest cała procedura dotycząca oceny zgodności artykułów w kontekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej oceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W okresie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji winnym być także zawarte następujące informacje: siła i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków dużego biura i dawać na miarę jego szansy finansowych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń stworzonych przez wybuchy.