Wentylatory przeciwwybuchowe harmann

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które stosowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich składników i ilości.

http://zary-mtb.pl/grupa-wolff/oferta/ceag-dlawnice-serii-ghg-960/

W związku ze popularnymi dysproporcjami w kierunku bezpieczeństwa w regionach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w poszczególnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na dużo jaśniejszy oraz bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która ujawniła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do książce w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które wyłożone są do służbie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w poziomie ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na miejscach, na jakich potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie urządzenia EX, powinny być dokładnie oznaczone oraz przejść szereg testów, jakie są na końcu wyeliminować wszelką wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady produkcji i nazywania tego modelu urządzeń. Więcej na materiał Atex znajdziesz tu.