Uziemienie slupa

Uziemienie to jedyna dobra forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie stanowi wówczas proces umieszczający się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najodpowiedniejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą oraz w rezultacie tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji kierując do jego zobojętnienia.

http://www.comarch-polkas.pl/oferta/systemy-crm/

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie wykonywa się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są oryginalne typy uziemień. Do podstawowych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, funkcjonalne i ochronne.

W strukturze uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zrobione są z aluminium i przynoszą do przyłączania odgromowych procesów do konstrukcji. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budów i dają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w punktach uziemieniowych. Zaciski ze względu na domową konstrukcję dzieli się na niskie, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku natomiast jego konstrukcja określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, służących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być spełnione profesjonalnie i kończyć wymagania dla połączenia elektrycznego. W obecnym kierunku wykorzystuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. I połączenia mechaniczne powinny być instalowane z użyciem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede każdym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu kluczowa jest informacja i zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające właśnie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości technicznej oraz mogą ulec uszkodzeniu.