Uslugi informatyczne ryczalt

workflow

Sieć Partnerów Comarch działa w oparciu o jakiś z najprawdziwszych programów partnerskich w całym świata. Comarch Ślubni to przynajmniej 900 spółek z pełnej Polski. Zostały one odpowiednio wybrane, liczą sobie zwykle od kilku do kilkunastu pracowników. Podlegały szczegółowej selekcji, by zapewnić jak najszerszy szczebel usług informatycznych potencjalnym nabywcom.

Comarch naszym przyjaciołom w handlu oferuje m.in.: - profesjonalne szkolenia handlowe i wyjątkowe, - usługę w przyjściu do klientów, - pomoc ze karty opiekuna regionalnego, - wsparcie działań promocyjnych, - reklamę na domowych serwisach i okolicach www, - możliwość mienia z produktów dokonanych przez naszych specjalistów. Partnerzy o potwierdzonych kompetencjach zostają umieszczeni na dodatkowej mapie sprzedaży Programu Partnerskiego Comarch. Stopień widoczności na mapie uzależniony istnieje z stopnia aktywności handlowej danego partnera i działania określone kryteria sprzedażowe. W punktu podjęcia zgodzie z firmą Comarch i stania jej partnerem należy umówić się na spotkanie z człowiekiem firmy, odbyć Cykl Szkoleń Autoryzacyjnych w charakterze produktów Comarch oraz podpisać korzystną umowę o współpracy. Warto zostań Partnerem Comarch, gdyż sposoby tej marki to jeszcze najchętniej wybierane rozwiązania handlowe w Polsce, i Program Partnerski to szerokie zyski odpowiednie do danego wysiłku i produkcji. Comarch oferuje również specjalne Ścieżki Kompetencyjne, czyli program rozwoju pracowników Partnerów budujących społeczność współpracowników Comarch. Pierwszym krokiem do przyjęcia współpracy jest wykonanie formularza zgłoszeniowego wydobywającego się na części www.comarch.pl. Wystarczy wpisać nasze możliwości osobowe oraz numer NIP przedsiębiorstwa. Z ciekawymi zetkną się pracownicy marki w projekcie omówienia warunków współpracy.