Unijna dyrektywa ied

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być wypełnione przez całe produkty, które są przeznaczone do używania w okolicach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w konkretnych krajach członkowskich określane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią być inne z przepisami dyrektywny, ani nie może trafiać do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została włożona w życie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest zjednoczone z zastosowaniem dowolnego efektu w rejonach, w których potrafi występować atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi pełną odpowiedzialność za określanie, czy dany towar podlega ocenie współprac z racjami atex i za dostosowanie danego towaru do aktualnych reguł. Atest atex jest wymagany w sukcesie produktów, jakie znajdują się w przestrzeni zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje to dziedzina, gdzie wykonywa się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do szkoły takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Potrafią to istnieć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w wypadku, kiedy duża dawka energii czerpiąca z skutecznego źródła zapłonu dochodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który jest ważne ryzyko dla jedzenia a zdrowia ludzkiego.