Tlumaczenie oko w oko

Specjaliści, którzy zajmują się na codzień tłumaczeniami konferencyjnymi mówią, że tłumaczenia są jak kobieta. Piękne nie są wierne, a wierne nie są piękne. Jest to chyba stwierdzenie zbyt ogólnikowe i w stosunku do kobiet, i w stosunku do tłumaczeń. Bowiem są rodzaje tłumaczeń, w których wierność przekazu jest kluczową zaletą. Taką dziedziną są na przykład tłumaczenia konferencyjne. Jest to niezwykle trudny dział tłumaczeń, którego podjąć może się tylko o osoba o perfekcyjnej znajomości języka jak i również osoba odpowiednio do tego przygotowana i przeszkolona.

Dokładne tłumaczenie

cdn xl demoComarch ERP XL - Systemy ERP CDN - POLKAS

Specjaliści zajmujący się tłumaczeniami konferencyjnymi muszą bowiem zdawać sobie sprawę z tego, iż ich ingerencja w oryginalną wypowiedź nie może być duża. O ile w przypadku tłumaczeń literackich są możliwe pewne odstępstwa od tekstu oryginalnego na rzecz zwiększenia poziomu artystycznego dzieła, to w przypadku tłumaczeń konferencyjnych największą rolę odgrywa to, by komunikat został przekazany w o ile to możliwe dokładnie taki sam sposób w jaki został wyartykułowany. Niedopuszczalne są wszelkie zmiany w treści tłumaczonej wypowiedzi.

Dykcja i przekaz

tłumaczeniami konferencyjnymi

Źródło: http://blog.lingualab.pl/wp-content/uploads/2012/12/2012.12.30_Konferencja-o-roli-t%C5%82umacza-i-przek%C5%82adu.jpg

Równie ważne jest to, by tłumacz konferencyjny posiadał wyśmienitą, ogólną umiejętność wypowiadania się. Swoim sposobem wypowiedzi nie powinien bowiem zbytnio się wychylać ani utrudniać właściwej dyskusji. Przeważnie ma on bowiem tylko funkcję przekaźnika treści wymienianych między rozmówcami. Tym bardziej ważne jest, by przekaz odbywał się w sposób płynny, bez zakłóceń ze strony tłumacza. Jest to zatem bardzo trudny rodzaj tłumaczeń. Również ze względu na to, iż tłumacz konferencyjny musi dbać nie tylko o samą treść swojego tłumaczenia ale również o sposób w jaki się wypowiada. Jego intonacja i sposób mówienia powinien naśladować sposób mówienia rozmówców, bowiem często pomaga to w lepszym zrozumieniu obustronnych komunikatów. Rola tłumacza konferencyjnego jest z tego powodu niezwykle istotna.


Biuro Tłumaczeń Lingua Lab
Piastowska 8A, 30-211 Kraków
12 350 59 20
http://www.lingualab.pl