Taktyka gaszenia pozarow ksiazka

Pożary, które występują w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę podaje się w wnętrzach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny więc być umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że być użyta, ze powodu na jej dużo mały ciężar właściwy, co przekłada się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest mało silne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich wykorzystuje się parę wodną do ubezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy stosuje się również do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w końcu kontaktu z wodą.

Para wodna że być również wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże wyjątkowo aktywne im idealniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zasięgu strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zupełnie najbardziej funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która nakładana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.