Szatkownica jak dziala

W wybranych przedsiębiorstwach oraz instytucjach kieruje się lub magazynuje się substancje, jakie potrafią stanowić obowiązkowe za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą toż w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze i ciała stałe o wielkim stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich możliwościach pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu i oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy określić na pomieszczenia oraz mieszkania, gdzie pojawia się największe prawdopodobieństwa wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być także przydatne w przestrzeniach i mieszkaniach zewnętrznych. I wymaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, jaka będzie oceniać i zarazem wskazywać czynniki, które potrafią powodować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być przeprowadzona na bazie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących zaufania oraz higieny pracy, powiązanych z propozycją spotkania w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem tworzy się charakterystyki obiektu. Przekonuje się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Analizuje się czynniki, jakie mogą jechać do powstawania pożaru lub wybuchu. Kształtuje się sposoby oraz rodzaje, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Uczy się która istnieje grupa substancji palnych, które mogą być się źródłem potencjalnego wybuchu. Dokonuje się nowatorskie rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.