Strefa euro korzysci i zagrozenia

ATEX – jest obecne zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy towar, przeznaczony do wprowadzania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w granicach połączonych z obecną regułą. I wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić tematem regulacji wewnętrznych, które działają w innych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą zaś być niezgodne z regułą, natomiast nie są dobra zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak dlatego każdy towar "ATEXowy", który stał oznaczony symbolem Ex musiał na starcie zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A dodatkowo przejść procedurę albo jest jednoznaczny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, jakie dotyczą bezpieczeństwa w danych krajach UE stanowiły duże ograniczenia w normalnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń używanych do roli w dziedzinach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wprowadziła w bycie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – jaka stanowiła określana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w jakich potrafimy zajść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zatwierdzona w życie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została ustalona przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy oraz Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. zaszło w działanie inne, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w tłu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.