Standardy ksztalcenia inzynieria bezpieczenstwa

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w dziale BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z poradą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą dokonać produkty wykorzystywane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie każde urządzenia przygotowane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodność z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą informację są oznakowane symbolem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego towaru odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko przydatnymi w przemyśle. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze stosuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W czasie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z jakim jest odpowiednie urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy produkcji urządzenia. W dokumentacji powinny być i zawarte będące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i nakładać na wartość jego danych skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w przyrównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.