Schizofrenia jako zaburzenie osobowosci

Istnieje bardzo wiele zaburzeń osobowości, których powstanie jest uwarunkowane wieloma czynnikami społecznymi i genetycznymi. Jedną z bardziej znanych zmian w psychice człowieka jest schizofrenia. 

Czym jednak objawia się ta choroba psychiczna? Czy naprawdę jest aż tak niebezpieczna?

Zaczynając od początku, schizofrenia to rodzaj zaburzenia psychicznego. Chory na nią człowiek ma problemy z jaźnią, odbiera świat w zupełnie inny sposób niż człowiek zdrowy. U takiej osoby zdarzają się problemy z właściwym wyrażaniem swoich myśli i uczyć, niezrozumiałe mogą wydawać się również motywy jego postępowania. Zazwyczaj schizofrenia dotyka osoby młode, w okresie dojrzewania lub w fazach wczesnej dorosłości, czyli około 20-26 roku życia. Omawiana choroba psychiczna jest trudna do wykrycia. Pojawia się stopniowo i powoli, zdarzają się jednak przypadki, kiedy jej objawy ukazują się gwałtownie, z dnia na dzień. Niezależnie od tego, czy schizofrenia będzie rozwijać się stopniowo, czy też ujawni się nagle, jej aktywacja następuje przez silne przeżycia spowodowane czynnikiem zewnętrznym lub chorobą.

schizofrenia

Współczesna medycyna w walce z schizofrenią

Na chwilę obecną medycyna nie zna dokładnych przyczyn zapadania na schizofrenię. Naukowcy zwrócili jednak uwagę na czynniki genetyczne, szczególnie na pewno rodzaju uszkodzenia w kodzie DNA. Do objawów uważanych za najbardziej charakterystyczne dla schizofreników zalicza się ciągłe zmęczenie, apatię, urojenia, słyszenie głosów, samotność i uczucie pustki oraz zaburzenia ruchu i omamy. Jeśli więc zaobserwujemy w sobie lub naszym bliskim któryś z powyższych objawów, niezbędne będzie zgłoszenie się do lekarza psychiatry. Po zasięgnięciu fachowej porady i (w razie konieczności) będzie zalecane rozpoczęcie niezbędnego leczenia.

W Internecie istnieje wiele testów psychologicznych, tak w języku polskim jak i po angielsku, które będą w stanie wspomóc nas w początkowej diagnozie i określeniu, czy mamy predyspozycje do schizofrenii. Oczywiście, opieranie się jedynie na opinii wykreowanej przez zautomatyzowany test osobowości jest niewystarczający i nie powinno się na nim bazować swojego poglądu na ewentualne zmiany we własnej psychice. Jednak może jego pozytywny wynik może posłużyć jako bodziec, by poważnie zastanowić się nad wizytą u specjalisty.