Ryzyko wybuchu wojny

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa praktyki w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie gra we wszelkich gałęziach przemysłu, w jakich dołącza do podnoszenia się w powietrzu łatwopalnych substancji również ich oparów, gazów i pyłów, które przekładając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w przypadku powstania iskry.

 

Przepisy te prezentują na 13 źródeł zapłonu, z czego jednym spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie zasadnicze grupy:
– szkoła I – urządzenia stosowane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w jakich przychodzi do gromadzenia się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach składania się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia wyróżniają się na grupy M1 i M2. W pozostałych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, jakich pracowanie jest nieodłącznie powiązane ze dziedzinami zagrożenia wybuchem, te dziedziny, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, jakie posiadają specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dedykowane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia normy oraz że żyć przyjęte do działalności w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki wyznaczone przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, jakie powinny stać spełnione, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Wyjątkiem w własnym terenie jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesu innych producentów, uznawane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez komisje tych regionów.