Rejestracja sprzedazy detalicznej

Urządzeniem, które rejestruje przychody uzyskane ze sprzedaży detalicznej, jest drukarka fiskalna. Nie może ona pracować samodzielnie. Musi być podłączona do komputera. Używana jest na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego i VAT.

Najważniejsze cechy drukarki fiskalnej

Drukarka fiskalna posnet thermal fv ej ma za zadanie rejestrację i wydruk paragonów. Paragony te drukowane są podwójnie, dla klientów i na rolce kontrolnej, która podlega archiwizacji. Paragon fiskalny musi być wręczony bezpośrednio klientowi, a rolka musi być przechowywana przez co najmniej 5 lat. Na koniec każdego dnia sprzedaży jest obowiązek wydrukowania dobowego raportu fiskalnego, a utarg zostaje na trwałe zapisany w pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna jest niekasowalna. Służy ona do drukowania raportów fiskalnych okresowych, które są podstawą do rozliczenia się z fiskusem. Pamięć ta jest na trwałe przymocowana do kasy i ani serwisant, ani użytkownik nie mają możliwości ingerencji. Oprócz tego obudowa jest zaplombowana, a do zerwania plomby potrzeba specjalnego rodzaju zezwoleń. Podczas kontroli z Urzędu Skarbowego przede wszystkim sprawdzana jest właśnie nienaruszalność plomb, poprawność wpisów w książce serwisowej.

posnet thermal fv ej

źródło: http://www.polkas.pl/pliki/sklep/produkty_d/drukarka_fiskalna_posnet_thermal.jpg

Rodzaje drukarek

Występują dwa rodzaje drukarek. Pierwsza to drukarka termiczna, które jest bardzo cicha i szybka. Jej minusem jest jednak słaba trwałość wydruku. Dzieje się tak dlatego, że papier, którego używa się w tej drukarce jest czuły na temperaturę i światło. Drukarki te są bardzo rzadko używane, gdyż wymagają specjalnych warunków do przechowywania rolek. Najpopularniejsze to drukarki mozaikowe, igłowe. Pracują dość głośno, natomiast wydruki z tego typu drukarek są długotrwałe. Ma to duże znaczenie, ponieważ rolki powinny być archiwizowane przez kilka lat. Każda drukarka przed dopuszczeniem do sprzedaży, zgodnie z prawem powinna być poddana homologacji. Muszą spełniać określone warunki konstrukcyjne, narzucone przez Ministerstwo Finansów. Każdy sprzedający, który przekroczył pułap dochodów ustalony przez to ministerstwo, jest zobowiązany do posiadania kasy lub drukarki fiskalnej.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl