Pyly organiczne

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią największe ryzyko dla zdrowia postępujących w takim miejscu osób.

Ze powodu na zysk na okres zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym zadaniem w miejscu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest wydajne zapobieganie przez stosowanie innej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najprostszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Chorobą tego wyjścia jest niska skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są łączone w związaniu z różnymi odpylaczami. Dużo intensywną skutecznością działania określają się odpylacze filtracyjne. Używane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w projektu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje od gałęzi przemysłu i od pewnego zagrożenia.