Psychologiczna terapia uzaleznien krakow

Terapia indywidualna lub grupowa stanowi formę leczenia patologicznych zachowań pod nadzorem psychologa, psychoterapeuty bądź psychiatry. W sytuacji, gdy uzależnienie rujnuje daną jednostkę zdrowotnie i finansowo, prowadzi do rozpadu więzi międzyludzkich. Sprawia również, że normalne funkcjonowanie staje się wręcz niemożliwe, konieczna staje się wizyta u terapeuty z dziedziny nauk psychologicznych. 

Uzależnienie psychiczne

Kraków dysponuje poradniami i ośrodkami terapeutycznymi, w których specjaliści starają się dostosować odpowiednie metody leczenia uzależnień indywidualnie do osoby pragnącej zerwać z nałogiem. Nabyta intensywna potrzeba notorycznego wykonywania pewnej czynności bądź spożywania określonej substancji, (której brak nie skutkuje istotnymi fizjologicznymi konsekwencjami), nosi nazwę uzależnienia psychicznego. Opisywana zależność psychiczna to stan chorobowy uniemożliwiający osobie uzależnionej samoistne przerwanie kompulsywnych odruchów behawioralnych związanych ze zdobywaniem oraz konsumpcją.

terapia-par-rodzin-30tnw9bj2mh1xkvqlo3sow

Istnieje praktycznie niezliczona ilość preparatów czy czynności, od których można się uzależnić, zaś wśród najczęstszych wymienia się uzależnienie od nikotyny, alkoholu, narkotyków, słodyczy i seksu. Przy aktualnym statusie wiedzy medycznej, przezwyciężanie uzależnienia fizjologicznego nie stanowi problemu. Kuracja na ogół polega na stopniowym odzwyczajaniu pacjenta od przyjmowania danej substancji poprzez systematyczne obniżanie jej dawek. Taka terapia częstokroć wspomagana bywa pomocniczymi środkami farmakologicznymi niwelującymi ból tudzież inne pejoratywne następstwa.

Próby zwalczana uzależnienia

Walka z uzależnieniem fizycznym od substancji psychoaktywnych to stosunkowo łatwe zadanie. Jednakże prawdziwym wyzwaniem jest skuteczna terapia uzależnienia psychicznego, ponieważ to aspekt psychologiczny ma decydujące znaczenie w terapii uzależnień. Jeszcze do niedawna uważano, iż uzależnienia są spowodowane słabą wolą nałogowców, ale dziś już wiadomo, że rzekome osłabienie woli wcale nie stanowi sedna choroby. Znamienne przy próbach zwalczania uzależnienia psychicznego są psychologiczne mechanizmy obronne aktywujące się przy próbach odejścia od nałogu, co uniemożliwia natychmiastową realizację decyzji o rezygnacji z przyjmowania psychoaktywnego preparatu. Terapia pozwala zrozumieć psychologiczne aspekty nałogu dzięki zrozumieniu prawdziwej przyczyny konkretnego uzależnienia.