Produkcja czekolady w polsce dane

Czekolada jest samotnym spośród najbardziej oczywistych przysmaków. Znajduje różnorakie użycia w kuchni, podaje się ją w wielu możliwościach. W niemal każdym sklepie można osiągnąć wyroby czekoladowe w różnorakich postaciach. Popularna jest jednocześnie czekolada mleczna jak również ciężka. Produkcja czekolady jest procesem dość skomplikowanym. Pierwszym stopniem jej powodowania jest oczyszczanie ziarna kakaowego z łuski. Następnie ziarno jest poddane obróbce termicznej, podczas której zabiera się je bakterii. Następnym krokiem jest poddanie wyprażonego jądra ziarna tak zwanemu śrutowaniu, czyli prościej mówiąc łamaniu. Śruta jest rozdrabniana, oraz w końca tego procesu powstaje miazga kakaowa. Następnie składniki są odpowiednio dozowane, w relacji z tegoż który materiał wybiera się uzyskać. Miazga jest mielona zdecydowanie w mechanizmie automatycznym. Po wejściu tych procesów ma ona strona sypką, którą wymienia się prószem. Jest on wywoływany procesom konszowania. Do prac czekolady niezbędne jest zastosowanie odpowiednich maszyn. Do cięta masy kakaowej wykorzystywane są młyny dwu i pięciowalcowe. Do ważnego etapu produkcji czekolady używa się maszyn zwanych konszami. Procesy konszowania wykonują się zarówno na ciepło kiedy także na mokro. Proces konszowania na gorąco jest głównym etapem wytwarzania czekolady. Końcowy etap realizacji dokonuje się w daniu zwanym temperówką. Obróbka za jego usługą polega na rozbiciu tłuszczu kakaowego do kryształów o najmniejszych wymiarach. Dzięki temu czekolada uzyskuje właściwe sobie walory smakowe i jedyny połysk.