Pospiech rafal

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Kiedy na domowej możliwości znajdzie podatne na spalenie substancje, poddaje je jedynej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego produktu do poskramiania pożarów dostosowuje się różne środki gaśnicze. Najprostszym jest właśnie woda. Jednak nie w wszystkim przykładzie można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest stosowanie pary wodnej do dławienia ognia i łagodzenia jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika że spośród obecnego, że wolno ją łączyć jedynie w pomieszczeniach zamkniętych także do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie można spośród niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest zdolnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w mieszkaniach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych pomieszczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą polega na służeniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu trwa rozrzedzenie gazów palnych poruszających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę zwraca się nie ale do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. Również w tych przykładach ogień musi się szerzyć tylko na obszarze zamkniętym. W obszarze otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.