Para wodna kondensat

Para wodna jest wszechstronnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Zwraca się ją wyłącznie w miejscach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para jest niski ciężar ważny zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Reklamuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas stanowić szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wiąże się do gaszenia pożarów, które potrafią zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy prawdopodobnie stanowić stosowana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wpadają w odpowiedź z wodą w konkretnych warunkach temperaturowych. Nie konieczne jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w produktu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest trudny. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w przestrzeni spalania. Najbardziej wydajne i skuteczne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako sposób gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana jedynie w obecnych miejscach, co do jakich tworzy się pewność, że nie siedzą w nich ludzie. Z pomoce na prawdziwe ciśnienie gaśnicze para mogłaby być męcząca dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.