Oswietlenie led taras

Oświetlenie awaryjne LED w domach użyteczności publicznej widziane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą spełniać szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, jak i ilościach powiązanych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz analizują one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy założyć w prawidłowo wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy popełniają w niniejszej rzeczy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można nazwać:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na ulicy ewakuacyjnej, niepotrzebne przyjmowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w praktyki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za tymi wyjściami ewakuacyjnymi natomiast w powierzchniach szczególnych, a jeszcze przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w mieszkaniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego obiekcie, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych reguł czy nie przydają się do operowania w racjonalnych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii i stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w sił Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki zabieg, aby nie powodować przy tym wszystkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w miejscach, gdzie ewakuacja może pokazać się bardziej złożona, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego celu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie daleko wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania projektu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do właściwych przepisów może posiadać fatalne wyniki nie ale dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede każdym dla potencjalnych poszkodowanych w sukcesie zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z założenia służy ułatwieniu ewakuacji, więc nie wolno bagatelizować niuansów, bo potrafią one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na trasie ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoko wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do zabiegu użytkowania konkretnego obiektu.