Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji w magazynie

Praktycznie każde przedsiębiorstwo handlowe, produkcyjne czy logistyczne używa odpowiedniego oprogramowania do prowadzenia ewidencji w magazynie. System zarządzania magazynem w takim przedsiębiorstwie zwykle nie stanowi zespolonego rozwiązania z systemem ERP, gdyż taka różnorodność może prowadzić do niewystąpienia funkcjonalności niezbędnej do sprawnej obsługi i pracy magazynu w systemie ERP.

Główne cechy programu

programy do księgowaniaProgram Księgowy Optima. Rozwiązania dla biur rachunkowych

Główną cechą programu do zarządzania magazynem jest przechowywanie i przesyłanie informacji, które dotyczą stanu magazynowego z podziałem na umiejscowienie towaru. System ten ma za zadanie prowadzić rejestracje w taki sposób, aby możliwe było szybkie zlokalizowanie każdej partii i każdej jednej sztuki w magazynie.

Program magazyn nie tylko prowadzi rejestrację według miejsc składowania, ale umożliwia tworzenie skomplikowanych struktur przestrzennych, dzięki czemu możemy optymalizować trasy zbiórki towaru dokonując pakowania i poddania ocenie.

program magazyn

źródło: http://www.comarch-polkas.pl/wp-content/uploads/2016/03/grafika-WMS-Comarch.jpg

Zastosowanie – Program Magazyn

Program dla magazynu znajduje zastosowanie jako oprogramowanie do zarządzania magazynem w jednostce logistycznej, która świadczy usługi outsourcingu. Ma za zadanie ułatwić metody przeliczania kosztów za usługi magazynowania. Tworzy się wtedy cenniki per każdy konsument magazynu dla wszystkich operacji magazynowych np. składowania palet, przyjęcie i wydanie towarów, etykietowanie, konfekcjonowanie, itp.

Możliwość zarządzania w ujęciu księgowym

Główne systemy ERP umożliwiają zarządzanie magazynem w ujęciu księgowym, czyli ilościowo-wartościowym. Czasem umożliwiają rejestrację towaru w oparciu o jedno wskazane miejsce przechowywania. Każda pozycja kartoteki magazynowej ma jasno określone miejsce w magazynie. Oznacza to pewnie ograniczenie- towar może znajdować się tylko w jednym miejscu. Program do magazynu pozwala jednak zapisywać stany magazynowe według wskazanych lokalizacji, według partii czy dat przydatności. Wymaga to natomiast zmiany organizacji pracy magazynu, gdyż niezbędna jest ewidencja z dodatkowymi informacjami o umiejscowieniu każdej partii towaru.