Opel astra 3 filtr pylkowy

W wielu gałęziach przemysłu przechodzimy do czynienia z potrzebą odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są ostatnie normalne procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły organizujące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał wytworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych zawieramy w ofercie dania oraz pełne instalacje zrobione razem z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią istnieć one stosowane dla odpylania pyłów chodzących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Powoduje wtedy na dawanie ich w jakimś pomieszczeniu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak oraz w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta używa systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia szybkiego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, dostarcza go do centrali, jaka z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to zaledwie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do zastosowania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do wartości niestanowiącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania lub nie, uczynione ze określeni węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest określenie strefy niebezpiecznej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w terenie konkretnej instalacji, całe jej cech i segmenty są łączone w taki rób, żebym one też nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.