Odpylanie koscian

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, angażujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej dodatkowo w procesach, gdzie pożądane jest przesypywanie materiałów sypkich. Wznoszące się cząstki o dużo niskich rozmiarach są niebezpieczeństwo dla maszyn i dla zdrowia człowieka (większość z nich tworzy oddziaływanie toksyczne), dlatego i dobre systemy odpylania stanowią istotny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem oddziałują na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz podnoszenie bezpieczeństwa pracy.

posnet temo hs ejPOSNET Temo HS EJ - drukarka fiskalna Polkas Kraków

Dust collection system powinien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny leczyć nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły tylko również hamować ich montowaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w którym płynie do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, stratę energii kinetycznej dodatkowo w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w pokrywie ze pewni nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem zamontowany w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną kwestią w układach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w końcu erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Innym elementem drogim w budowie jest trwałość materiałów, z jakich wyposażenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe przynoszą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą wykonywać też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to początkiem.