Odpylanie filtracyjne

System odpylania znajduje zastosowanie w branżach przemysłu, interesujących się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej natomiast w tokach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Budujące się cząstki o znacznie niewielkich rozmiarach są zagrożenie dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (strona z nich odczuwa działanie toksyczne), dlatego też skuteczne sposoby odpylania stanowią istotny czynnik w wnętrzu przedsiębiorstwa, bowiem działają na zachowanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę miejsca i dodawanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system winien być umieszczony blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny usuwać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły jednak również zapobiegać ich przenoszeniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - rodzaj urządzenia, w którym dociera do oczyszczenia gazów z cząstek stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej także w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - umieszczony w pokrywie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, zaopatrzony w zespół oczyszczania sprężonym powietrzem umieszczony w drzwiczkach oraz wentylator, przydatne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Szczególnie istotną czynnością w zespołach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w wyniku erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności projektu i zagrożenia. Dodatkowym elementem dużym w instalacji jest trwałość materiałów, z których dania są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe tworzą ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą skutkować też powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.