Odpylacz

Odpylacz wykonany razem z informacją atex (atex dust collector) panuje w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla średnich oraz ogromnych instalacji odpylających z okazją rozbudowy w perspektyw.

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest polecane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są założone w sezonie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy przebiega w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, powraca do rozprężenia, co robi, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po ukończeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wchodzi do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega braniu się wentylatora po zakończeniu, co robi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi sprawiedliwe dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w okresie jego roli (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).