Nowoczesne instalacje odpylania atex

Dlaczego trzeba odpylać?

Proces odpylania powinien być wykonywany we wszystkich pomieszczeniach, w których istnieje realne zagrożenie wybuchem pyłu, który jest magazynowany i transportowany. W procesie odpylania stosuje się specjalne odpylacze, które są indywidualnie dobierane i projektowane do danej instalacji. Dobieranie i projektowanie następuje w sposób uwzględniający analizę ryzyka.

Proces odpylania

Odpylanie atex (atex dust extraction) stanowi fragment całości systemu odpyleniowego. Wyodrębnione są specjalne strefy oraz zabezpieczenia, które mają za zadanie chronić przed przejściem fali uderzeniowej.

Podstawowym zadaniem odpylania atex jest stworzenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dzięki niemu można będzie ograniczyć skutki wybuchu do takiego poziomu, który będzie bezpieczny zarówno dla personelu, jak i dla urządzeń oraz aparatów.

Dyrektywa Atex 137 zobowiązuje pracodawców do zastosowania zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W ramach zabezpieczeń stosuje się m.in tłumienie wybuchu.

odpylanie atex

Tłumienie wybuchu

Najbardziej skuteczna metoda ochrony urządzeń przed skutkami niekontrolowanego wybuchu to system tłumienia wybuchu. W skład całego systemu wchodzi butla HRD, centrala sterująca, czujnik ciśnienia oraz czujnik podczerwieni. Układ powinien rozpoznać wybuch w najwcześniejszej fazie. W razie rozpoznania następuje wtrysk środka tłumiącego do środka urządzenia poddanego ochronie. Celem wtrysku jest stłumienie wybuchu. Reakcja musi być błyskawiczna. Liczona jest w tysięcznych częściach sekundy.

Rodzaje odpylaczy

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów odpylaczy, w tym zwłaszcza odpylacze workowe, filtry modułowe, odpylacze kartridż owe, odpylacze kasetonowe itp.