Mikroskopy metalograficzne

Mikroskopy umożliwiają spojrzenie wewnątrz mikroświata, są one urządzeniami zaprojektowanymi w celu obserwacji niezwykle małych obiektów, których subtelne detale są na ogół niewidoczne dla nieuzbrojonego ludzkiego oka. Mikroskop składa się z dwu ogniskujących zespołów soczewek, które są umieszczone na końcach rury nazywanej tubusem. Zespół soczewek zwrócony do przedmiotu określa się mianem obiektywu. Z kolei drugi zestaw soczewek nosi nazwę okularu i pozwala on dokonywanie obserwacji. Wewnątrz tubusa za sprawą obiektywu zostaje wytworzony wewnątrz obraz rzeczywisty, powiększony i odwrócony, który jest oglądany przez obserwatora dzięki okularowi. Ze względu na współistnienie obydwu zespołów soczewek, obraz oglądany jest pozorny, powiększony oraz prosty. Mikroskopy metalograficzne stanowią typ mikroskopów służących do badań na próbkach nieprzezroczystych. Wśród mikroskopów metalograficznych wyróżnia się mikroskopy świetlne oraz mikroskopy elektronowe.

Mikroskopy metalograficzne

źródło: http://www.mikroskopy.pl/uploads/53fee700d0f46.jpg

Co możemy oglądać za pomocą mikroskopu metalograficznego?

Same badania mikroskopowe za pomocą mikroskopów metalograficznych polegają na pobraniu próbki z określonego wyrobu, a następnie wyszlifowaniu i wypolerowaniu danej powierzchni, czyli wykonaniu tzw. zgładu metalograficznego, który po ewentualnym wytrawieniu zostanie poddany obserwacji mikroskopowej. Ujawnienie struktury konkretnego metalu, a także jego stopów oraz wad niewidocznych gołym okiem stanowi główny cel badań metalograficznych na mikroskopie świetlnym. Umożliwiają one identyfikację zróżnicowania komponentów strukturalnych i sformułowanie ich morfologii, ilości, wymiarów tudzież rozmieszczenia. Mikroskopy metalograficzne pozwalają na przeprowadzanie obserwacji zgładów metalowych i przełomów. Dzięki precyzyjnemu wykonaniu soczewek, mikroskop metalograficzny pozwala wykryć mikropęknięcia, umożliwia obliczenie udziału fazowego oraz obserwacje wtrąceń i pozostałych cech materiałowych.