Mikroskop sil atomowych

Kolposkop został znaleziony przez Hansa Hinselmanna w roku tysiąc dziewięćset dwudziestym piątym. Stanowi ostatnie sprzęt do poszukiwania ginekologicznego, który czeka i zabezpiecza się podobnie do mikroskopu, czyli dzięki wmontowanym soczewką pozwala odpowiedniemu lekarzowi na prawdziwe wykonanie badania kobiecych narządów rozrodczych.

Stanowi on najbardziej skonstruowany po to, żeby badać srom, pochwę, kanalik dolny szyjki macicy a samą szyjkę macicy. Narzędzie to pozwoli w ruchu bliskiego czasu, bo zaledwie kilku minut rozpoznać, czy dany kobiecy organ jest zagrożony chorobą, lub nie, czy stawiają na nim jakieś zmiany nowotworowe, albo nie prawdopodobnie ich śladów. Choroba nowotworowa jest właśnie najbardziej trudnym ze ludziach schorzeń. Mimo zaawansowania medycyny w nowoczesnych czasach, stanowi ona nadal właściwie nie uleczalna, jeśli zostanie wykryta za późno. Stąd te oprócz standardowych badań ginekologicznych, które nie są w bycie znaleźć wczesnego stadium zmian nowotworowych, używa się szereg innych badań, takich kiedy na przykład cytologię. Jednak istnieje wtedy poznanie, które tylko w siedemdziesięciu procentach umie wykryć zmiany nowotworowe. Kolposkopia, która przyrządzana jest przy zachowaniu narzędzia nazywanego kolposkop jest o moc dużo pomocna, gdyż daje aż ponad dziewięćdziesiąt procent szans na wykrycie nowotworu w początkowym jego stadium. Czemu istnieje więc takie ważne? Ponieważ jedynie w początkowej, najmniejszej fazie zmian nowotworowych stanowi on w stu procentach uleczalny, natomiast czym znacznie zaawansowane stadium, tym marniejsza szansa pacjentki na przeżycie. Uczeni w branży medycyny, oraz specjaliści budzący się tematem ginekologii i nowotworów narządów rodnych kobiet przekonują, że warto jest związać obie metody badań, czyli wykonać badanie cytologiczne i badanie przy zachowaniu kolposkopu. Dużo to łatwo stu procentową gwarancję szybkiego wykrycia raka i praktycznie pewność jego wyleczenia. Dlatego tak warto prowadzić badania przynajmniej raz na kwartał.