Limit zwolnienia z kasy fiskalnej 2014

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w pracy gospodarczej zdobywa jeszcze wyższą rzeszę przedsiębiorców, zazwyczaj są możliwe wedle obowiązujących przepisów rozwiązania z tego obowiązku.

Utrata uprawniona do takiego zwolnienia, może działać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek traktowania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników oferujących usługi z poziomu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. Więc kto tak szczerze nie musi zawierać kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do danych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie musi ich patrzeć na kwocie fiskalnej. Kto nie musi zawierać kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w budowie naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi powiązane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, miejski i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w charakterze noclegów, usługi oferowane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi ekonomiczne oraz ubezpieczeniowe, wynajem oraz usługi zarządzania nieruchomościami, usługi związane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi świadczone przez spółki oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą również mieć ze zdjęcia przedmiotowo-podmiotowego. Podstawa do ostatniego rozwiązania przysługuje ze powodu na formę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z działalności wymienionych miał w ostatnim roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może posiadać ze usunięcia z kas dla całości sprzedaży.