Ksiegowosc fundacji 2017

Butla hrd istnieje to specjalna butla, która zaopatrzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, który stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we mieszkanie chronionego urządzenia.

Butle hrd przydatne są przede każdym do ochrony przeciwpożarowej aparatów w formie zagrożenia, na dowód gdy chodzi o materiały łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można skorzystać jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Jest obecne niemal wszystka gałąź przemysłu. Należy pamiętać, iż te dania pragną istnieć ujęte w certyfikatach, a dokładnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W sukcesie wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Jednakże w przypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden rozwiązanie nie mogą powodować zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w sensu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są rzeczywiście butle hrd o znacznie większej pojemności natomiast w klubie z tym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle realizowanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Działa to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może doprowadzić większe straty niż korzyści, na przypadek w interesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie właśnie są butle hrd. Istnieją też butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze wyższej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W wszelkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.