Kasa fiskalna gorlice

Popełnianie braków to dobra rzecz. Nauką o tym również ustawodawcy, którzy zapewnili podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a jeszcze deklaracji, bez potrzebie ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest także w wypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jak jest to wyglądać korekta na kasie fiskalnej?

Przy transakcji na sytuację osób fizycznych, jakie nie prowadzą działalności ekonomicznej oraz rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie każdej sprawy na kwocie fiskalnej i odtwarzanie do niej paragonu. Przychody ma się w KPiR na zasadzie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od produktów i pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów bądź usług. Zdarza się również, że rolki do waluty finansowej na których umieszczane są paragony przytną się w walucie pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W przypadku rejestrowania sprzedaży na kwocie bardzo męczące i ostre stanowi zatem, że transakcji zapisanej na kasie fiskalnej nie odda się wycofać ani poprawić przy użyciu funkcji widocznych w ostatnim daniu. Do tyłu marca 2013 roku nie było jasne, w który rób należy postąpić w sukcesie wystąpienia błędu na rachunku fiskalnym. W działalności opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale robienia te pamiętały nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w prawu dotyczącym kas fiskalnych odnalazłyśmy się zapisy, które charakteryzują tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą robić dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one wyglądać, opisują natomiast dane, jakie wymagają się w nich odkryć. Obie są dopasowane do korygowania sprzedaży wziętej w świadomości kasy, a inna spośród nich będzie konsumowana w wypadku ww. błędów. W planie anulowania paragonu konieczne jest przygotowanie odpowiedniego tekstu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis motywacji i okoliczności pomyłki wraz z oryginałem paragonu.