Instytut psychiatrii i neurologii remont

Jedną z konkretnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wydobywający się już w Warszawie, włożony w 1951 roku z racje grup psychiatrów i neurobiologów, w tym wspaniałego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w obszarze badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w zakresie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w granicy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w dziale tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i leczenie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), szkolenia i przygotowaniu doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i zakłady naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Leczenia Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują czyste i piekielnie wartościowe opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z niemałymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga kapitalnego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz dania komfortowych warunków leczonym to jedynie część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik jest kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Być prawdopodobnie, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją funkcję działania z wstępu do celu.