Hdr systems

System tłumienia wybuchu (z ang. explosion suppression systems) jest ogromne zabezpieczenie różnorakich urządzeń przemysłowych. Że się więc dziwić, że jest coraz powszechniej stosowany, także przez firmy, jak oraz kobiety prywatne.

Najprościej rzecz ujmując, działanie systemu kieruje się do tłumienia ciśnienia wybuchowego, którego wzrost zostaje znaleziony w dziedzinach zamkniętych lub mało zamkniętych. Dlatego jego istotnym projektem jest niedopuszczenie do powstawania zbyt wielkiego ciśnienia w porządku wybuchu. Dzięki temuż potężna ominąć szkody w instalacjach i swobodnie w świecie ochronić zdrowie ludzi. System tłumienia wybuchu przeznaczony jest niezmiernie do zabezpieczeń silosów, cyklonów, młynów, mieszadeł, kruszarek czy elewatorów.
System tłumienia wybuchu szanuje się z czterech podstawowych elementów: czujników optycznych i ciśnieniowych, centrali sterujących, butli HRD z czynnikiem gaszącym, dyszy nierdzewnych lub mosiężnych. Ważny z wysoce wymienionych elementów odpowiada przede wszystkim za identyfikację źródeł zapłonu w obiektu aktywizacji całego systemu zabezpieczeń, jak jeszcze szybkie wykrycie wybuchu rozprzestrzeniającego się w kanałach. Centrale prowadzące to temat sterujący systemem tłumienia wybuchu, czyli butlami HDR oraz czujnikami ciśnienia. Monitoruje system i dostarcza impulsu zmagazynowanej zdolności do aktywacji butli. Same zaś butle HDR odpowiadają za pomoc przed wybuchem aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów ruchowych, w których poznają się pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny wybuchowe.
W który rodzaj to wszystko działa? Wbrew pozorom, nie stanowi wówczas specjalnie skomplikowane. Wszystko odnosi się do pomiarów, analizy oraz odpowiednich reakcji. Detektory ciśnieniowe odpowiadają za detekcję eksplozji. Czasem zamiast nich użytkuje się czujników iskier lub czujników płomienia. W chwili, w której pojawią się iskry lub płomienie, a ciśnienie przekroczy dopuszczalny limit sygnał kierowany jest do centrali sterującej, która zapoczątkowuje otwarcie butli. Substancja chemiczna w nich doprowadzona toczy się przez dysze, co w końcowym rozrachunku idzie do stłumienia wybuchu.
Do zalet systemu niewątpliwie można zaliczyć szybki czas reakcji, dużą niezawodność, praktyczną i intensywną wymianę elementów a i łatwą jego instalację oraz transport.