Gotowanie u klienta

Tłumaczenia ustne umożliwiają komunikację pomiędzy rozmówcami reklamującymi się w dwóch innych językach znaczonych czy w sukcesie, gdy sama z osób podaje się językiem migowym. Sama czynność określana mianem tłumaczenia ustnego, to nadawanie identycznego znaczenia pomiędzy ludźmi operującymi innymi językami, i celem tej aktywności jest nawiązanie komunikacji i przekazywanie informacji. Tłumaczenia ustne w przeciwieństwie do tłumaczeń pisemnych, dzieją się w porządku rzeczywistym, co oznacza, iż przekład wypowiedzi zawsze robiony jest na bieżąco. Istnieje kilka metod tłumaczenia ustnego, i najbardziej stereotypowymi także najczęściej kojarzonymi są tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne. Tłumaczenia ustne symultaniczne używane są podczas światowych konferencji, gdzie wypowiedzi zagranicznych gości szkolone są przez specjalistów wysłuchujących przemówień przez słuchawki w dźwiękoszczelnych kabinach.

Symultaniczność tych przekładów polega na równoczesnej translacji ze słuchu, gdzie komunikat docelowy powstaje zaraz po usłyszeniu wypowiedzi w stylu wyjściowym. Tłumaczenia ustne konsekutywne dotyczą z kolei sytuacji, kiedy tłumacz rozpoczyna interpretowanie i translację tylko po wyjściu wypowiedzi przez prelegenta. Zwykle tłumacz konsekutywny siedzi w otoczeniu rozmówcy podczas wysłuchiwania mówcy oraz realizuje w trakcie notatki, a później wygłasza przemówienie w języku docelowym imitując możliwie najwierniej stylistykę oryginalnej wypowiedzi. Wszystka z wymienionych technik tłumaczeń planuje własne decyzje i zalety, ponieważ nie sposób jednoznacznie orzec o mocy którejkolwiek z nich. Rzecz jasna, istnieją też nowe metody tłumaczenia ustnego (np. tłumaczenie szeptane, tłumaczenie zdanie po zdaniu lub tłumaczenie a vista), które tworzą klimat bardziej swobodny a nie wymagają aż tak dużego zaangażowania jak wcześniej wymienione techniki, stąd znajdują zastosowanie podczas spotkań nieformalnych.