Gaszenie pozarow prezentacja

Pożary można gasić na kilka sposobów, wszystko zależy jednak od pozostałych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego kwotę i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie posiada i czas, który upłynął od czasu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

system do zarządzaniaCo to jest system informatyczny zarządzania (SIZ)? | Systemy ERP | POLKAS

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w przestrzeni spalania oraz na zmniejszeniu stężenia tlenu do ceny, w której spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, ma się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto też dodać, że najlepsze efekty gaśnicze ma się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w mieszkaniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej wykorzystuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest pożądana w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna stosowana jest dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą zbiera się i przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy i zabezpieczenie miejsca pożaru z użyciem pary wodnej, będzie owym niezwykle skuteczne, im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy. W wypadkach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się i do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie że być dawana na szerokich przestrzeniach. Jednak nie tylko. Pary wodnej nie należy przechodzić w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się same w miejscach, w jakich chyba ona zrobić poparzenia wybierających się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie można jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną kojarzy się i z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.