Gastronomia en espana

Wychodzący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to firma interaktywnego procesu szkolenia, rozgrywającego się za pośrednictwem technik związanych z szkołami psychologicznymi. Jest owo typ szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w kierunku odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia jednym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu zajęcia są coachowie, którzy idą ze swoimi mężczyznami na innych płaszczyznach np. w kontaktu spośród ich biznesem, rozwojem pracy zawodowej, a i omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich własnych predyspozycji, określenie swoich obowiązków i skupienie na optymalizacji działań doprowadzających do ich zrobienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym obiektem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego inne efekty i środki intelektualne. Innymi częściami określonymi w ćwiczeniach dla  pracowników w strukturze coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma prawa wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko działa im w ciągu rozwijania się; jest wykonany na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; projektem jest rozsyłanie do świadomego wprowadzania zmian.