Explosion safety system

Wybuchy to bardzo groźna sprawa w praktycznie każdym przedsiębiorstwie przemysłowym. Tam, gdzie wykonuje się prace wymagające użycia wielkich maszyn, tam zachodzi poważne ryzyko zaistnienia wybuchu. Zazwyczaj pracują one wykorzystując prawa fizyki i substancje chemiczne do swojej pracy.

Jakie zadanie ma system zabezpieczenia przed wybuchem?

Na szczęście dzisiaj wdrażany do takich przedsiębiorstw musi być explosion safety system, czyli system zabezpieczenia przed wybuchem. Należy do nich przede wszystkim tłumienie wybuchu, poprzez procesy fizyczne i chemiczne zachodzące wewnątrz urządzeń odpowiedzialnych za to zabezpieczenie. Są to procesy dość skomplikowane w działaniu, jednak ważne, że działające. Pozwalają one w porę wykryć zagrożenie wybuchem, a także zminimalizować jego skutki.

explosion safety system

Co w przypadku awarii maszyny?

Zakłady explosion safety systemprodukcyjne wykorzystują gigantyczne maszyny, a czasem ciągi i kompleksy maszyn, od których ciężko oczekiwać, by były bezpieczne niczym zabawka dla niemowlaka. Przy odpowiednim użytkowaniu powinny działać bezawaryjnie, jednak zdarzyć się może, że jakiś element tego układu ulegnie przegrzaniu czy pęknięciu. Niestety stąd już tylko krok od pełnowymiarowej tragedii jaką jest wybuch nie tylko maszyny, ale i wszystkiego, co znajduje się dookoła. Łatwo przewidzieć, jakie skutki może mieć niewielki wybuch w obrębie samej maszyny – zatrzymanie procesu produkcji, ewakuacja pracowników i wstrzymanie produkcji do czasu naprawienia maszyny i usunięcia szkód. Straty w takim przypadku idą w setki tysięcy, a nawet milionach złotych. Dlatego też nie ma co oszczędzać fałszując dokumenty bezpieczeństwa przeciwwybuchowego tylko dla stwarzania pozorów przed jednostkami monitorującymi i wyciągającymi konsekwencje prawne. Zainwestowanie w porządne systemy zabezpieczające ryzykowne maszyny czy substancje, to unikanie zagrożeń, które mogą przynieść katastrofalne straty materialne, oraz oczywiście uszczerbek na zdrowiu ludzi.