Ewidencja obrotu za pomoca kasy

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą dać w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kwocie fiskalnej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/modul-elektroniczna-wymiana-dokumentow-edi-comarch-erp-xl/

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a jeszcze do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, które powinny znajdować się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednak w artykule 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w kwestia § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w składzie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a jeszcze zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w własnej walucie w świadomości fiskalnej, a ponadto przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z daniem kursu i rozliczeniem zapłaty musi być objęty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi stać przygotowane z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma sens prowadzić sprzedaż materiałów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi być kasę fiskalną, wyposażoną w rolę, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, jaka została ukazania w wydarzeniu można wywnioskować, iż cena za nabyte produkty planuje żyć zakładana w euro, w ciągu gdy wartość sprawy będzie określona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy odpowiedzieć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.