Enova programy

Enowa to układ płacowo – kadrowy oddany do obsługi działu kadr i obliczeń płac od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Program współpracuje z Programem Płatnika, Rejestratorami Czasu Rzeczy oraz środowiskiem MS Office (Word, Excel). System spełnia duże wymagania polskiego ustawodawstwa co do ewidencji danych kadrowych, podatków, składek ZUS, naliczania wynagrodzeń czy zasiłków chorobowych.

 

Dział kadr to zwiększona ewidencja osobowa idąca na spadek i wgląd do danych takich, jak: dane pracownika czy zleceniobiorcy, dane członków rodziny, zasady wynagradzania – rodzaj umowy, stawka, indywidualne ubezpieczenia zdrowotne, społeczne a dane podatkowe – koszt i przysługujące ulgi. Enova idzie na edycję błędnych zapisów oraz odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy.
Dział płace umożliwia rozliczanie etatów, umów zleceń. Dzięki niemu dopuszczalne jest udzielenie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto. Wbudowane funkcje idą na produkcję dodatkowych wypłat, określenie czasu pracy i zsumowanie elementów wynagrodzenia.
Ciekawą alternatywą są ergonomiczne kalendarze, które przyzwalają na definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, adnotację odstępstw od pierwotnego grafiku – obecności i nieobecności oraz pomoc z Rejestratorami Czasu Pracy.
Definiowany system wydruków zapewnia postawienie na zasadzie zamieszczonych danych wydruków innego sposobie sprawozdawczości oraz przesyłanie plików do MS Word i późniejszą ich wersję w tymże programie.
Enova to projekt płacowo – kadrowy godny polecenia. Dobry i pożyteczny w obsłudze. Raporty z reguły wyświetlanych danych można produkować w banalny sposób, zaś niektóre dane oddadzą się importować do aparatu z Excela. Każdy element wprowadzanych danych pozwoli na stworzenie dowolnego zestawienia. Sposób jest niedrodzy w obsług. Zakup programu toż czysta inwestycja. Jakość wykonania, prosta obsługa, niedrogie wykorzystywanie to wysoka inwestycja w własny cenny czas oraz finanse.