Emergency 4 wybuch w fabryce sztucznych ogni

Wybuch określa się jak wysoce silną reakcję utleniania lub rozkładu, która polega na ogromnym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w atmosferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową i efektem akustycznym.

Wybuch ma mieszkanie w odpowiednio określonych warunkach, i dobrze wtedy, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w odpowiednio określonym przedziale, który zwany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w możliwościom przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu niezbędne jest także dobra energia, której inicjatorem mogą istnieć takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i instalacji elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta określana jest delikatną energią zapłonu i tłumaczona jako daleko niska energia kondensatora w regionie elektrycznym, którego rozwiązanie może wykonać zapłon mieszaniny i rozprzestrzenianie się płomienia w konkretnych warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do działalności w odległościach szczególnie zagrożonych eksplozją.

http://linuxclub.pl/grupa-wolff/pdf/katalog-ex/11/obudowy-i-rozdzielnice-w-oslonie-ognioszczelnej-dla-grupy-IIb-h2-ex-atexpdf/

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który zezwala na ocenę zagrożenia wybuchem, który powstaje od stanowiących w konkretnym regionie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak i iskry mechaniczne.

Paliwo musi pamiętać dostęp z utleniaczem, a rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz porusza się bo z atmosferą samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej potrzebne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, zaś w wypadku pyłów jest traktowane za koniczny czynnik do jego powstania. Wśród gazów utleniaczami może stanowić zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale też ciała stałe.