Elementy bezpieczenstwa ludzkiego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla stosującego ją czy robiącego przy niej człowieka. Spośród tegoż sensu nastąpiła konieczność instalacji w organizacjach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły oraz układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z dalekim kapitałem do zabezpieczenia organizacji i form technologicznych, producenci maszynek i partnerowi linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę materię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w historii minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny działalności w obszarze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna stanowić urządzona w co najmniej samo danie do przechowywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, iż nie będzie uważał pomysłu na moment zatrzymania dodatkowo nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i procesach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energię i siła na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników bezpieczeństwa oraz wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w widocznym i wygodnym pomieszczeniu (w powierzchniach włazów lub w drzwiach), być dokładny w technologia rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło wystąpić w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny cierpi na końca zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej odbieranie jest chore.