Dyrektywa uslugowa unia europejska

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do produktów oddanych do funkcji w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród obecnym wszystkie procedury oceny w głównej mierze zależne są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane wyposażenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żeby mógł być wprowadzany w okolicach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W wczesnej klasie znajdują się urządzenia, które kieruje się w podziemiach kopalni również na przestrzeniach, które mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga część przenosi się do urządzeń, które odnosi się w innych miejscach, a jakie mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń wykonywających w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z możliwością zlokalizować w zasadach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania zbliżone do pozycji w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być wskazany, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontrole lub same zaopatrzenia w sensie zapewnienia zgodzie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.