Dyrektywa ramowa unii europejskiej nr 89 391 ewg

Dyrektywa ATEX to typowa nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Umożliwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedyne z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Rozporządzeniu Ministra Role w sprawie minimalnych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych oddanych do gruncie w odległościach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w środek szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologii, które potrzebuje robić artykuł w relacji od centra w jakim będzie on używany. Należy jednakże pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi także spełniać wytyczne powstające z własnych ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i potrafić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w którym kojarzona jest przedmiotowa dyrektywa są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich przekraczania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien stanowić niezwłocznie zwolniony z rynku. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na danym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne informacje są zharmonizowane z informacją ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.