Dyrektywa atex 94 9 ec

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_sento_e/

Dyrektywa ATEX w własnym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Przenosi się do wyrobów danych do kariery w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania zwracające się nie tylko do bezpieczeństwa a jeszcze do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także powiązane z tym wszelkie procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym dane narzędzie będzie tworzyło.
Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi wykonywać określony produkt, by mógł być traktowany w strefach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W centralnej klasie wydobywają się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które podaje się w nowych miejscach, ale jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń robiących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania ważna z możliwością zlokalizować w wartościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia zbliżone do roli w dziedzinach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być widoczny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same zaopatrzenia w planie zapewnienia zgód z prawymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.