Controlling the weather

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w każdej poważnej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a też płynnością finansową i analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego systematyczny rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do polskiego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz wyższa suma i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez problemu można obejrzeć, że z controllingiem jesteśmy do działania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona jest na wykonywanie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który jest działać, że firma pracuje efektywniej, - Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która daje na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej strukturze. Zmienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych kładzie się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, gdyby przechodzimy do działania z rachunkowością zarządczą.