Charakterystyka zaworow bezpieczenstwa

Głównym celem montażu zaworu bezpieczeństwa jest zabezpieczenie rozmaitych urządzeń przed nagłym wzrostem ciśnienia powyżej dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Projektant dobiera konstrukcję, czyli typ zaworu oraz jego odpowiednią wielkość. Otóż typ zaworu bezpieczeństwa zależy od rodzaju płynu wewnątrz aparatury (gaz, ciecz, para wodna, powietrze etc.), ale jest także uzależnione od jego parametrów oraz rodzaju zabezpieczanego urządzenia. Natomiast wielkość zaworu jest ściśle powiązana z wymaganą przepustowością, która oznacza ilość strumienia płynu, jaki musi przepłynąć przez dany zawór bezpieczeństwa. Wszystkie zasady doboru zaworu bezpieczeństwa dla kotłów wodnych są omówione w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego.

zawory-bezpieczenstwa-2_4

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/03/zawory-bezpieczenstwa-2_4.jpg

Zadaniem zaworów bezpieczeństwa jest ochrona urządzeń i rurociągów przed niepomyślnymi skutkami gwałtownego wzrostu ciśnienia, które może doprowadzić do poważnych uszkodzeń. Z kolei najczęstszymi przyczynami powstawania zbyt wysokich ciśnień są uderzenia wodne oraz awarie armatury odcinającej bądź urządzeń automatycznej regulacji.

Rodzaje zaworów

Zawory bezpieczeństwa ze względu na sposób działania, można podzielić na dwa rodzaje:

  1. Zawory niskociśnieniowe – stosowane jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami powstania tzw. uderzenia hydraulicznego.
  2. Zawory wysokociśnieniowe – w ramach tej kategorii rozróżnia się zawory bezpieczeństwa dwojakiego typu;
  • zawory ciężarkowe – gdzie siła dociskająca grzybek do gniazda zaworu wywierana jest przez ciężar,
  • zawory sprężynowe – nacisk na grzybek uzyskiwany jest poprzez sprężynę zamontowaną wewnątrz zaworu.

W zależności od rodzaju konstrukcji, wysokociśnieniowe zawory bezpieczeństwa typu ciężarkowego można podzielić jeszcze na dźwigniowe i bezdźwigniowe. W zaworze bezpieczeństwa typu bezdźwigniowego ciężar umieszczony jest współosiowo na trzpieniu wyprowadzonym w osi grzybka. Wówczas warunkiem otwarcia zaworu bezpieczeństwa jest zrównoważenie siły ciężkości działającej na ciężar oraz siły parcia wody lub powietrza działającej na grzybek. Natomiast w zaworach dźwigniowych ciężarek znajduje się na ramieniu dźwigni, zaś otwarcie zaworu następuje po zrównoważeniu momentów sił ciężkości i parcia liczonych względem osi dźwigni.