Certyfikowane place zabaw

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, niezbędne jest stosowani narzędzi i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach dotyczących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzeb wykorzystania certyfikowanych narzędzi w strefach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w kierunku ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszelkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, branych w związku z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, jak oraz elementy kontrolne, które dokonują w strefach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania uważające się w takich strefach powinny mieć stosowne certyfikaty, podobnie jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi informacji. W ramach dyrektywy dania i sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w przemyśle wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Są owo w szczególności odpylające instalacje ATEX będące na wzór w sektorze drzewnym lub lakierniczym oraz wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca postępująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z prawami zamkniętymi w zasadzie, winien stanowić zrobiony razem z uruchomionymi w niej informacjami, co w praktyce jest jechać do ograniczenia ryzyka wybuchu i podniesienia zakresu bezpieczeństwa pracowników oraz narzędzi (i środowiska) postępujących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.