Cartridge dust collector

Wielkie hale produkcyjne, fabryki i inne miejsca, w których dużo się dzieje, powinny być wyposażone w specjalne systemy, które pozwalają przebywać wewnątrz budynku bez szkody dla naszego zdrowia. Jest to bardzo ważne na wielkich halach, na których każdego dnia przebywają dziesiątki, a nawet setki zatrudnionych tam ludzi.

Muszą oni mieć zagwarantowane bezpieczeństwo pracy i pracę w zgodzie z obowiązującymi standardami BHP. W tym przypadku nie ma mowy o tym, by pracodawca zaniedbał wdrażanie tego typu standardów. Pracodawca nie może narażać swoich pracowników na przebywanie w warunkach zagrażających ich zdrowiu, a pośrednio nawet życiu.

System filtrowania powietrza

Cartridge dust collector, czyli kaseta odpylająca to nic innego jak system filtrowania powietrza z pyłów i zanieczyszczeń, które powstają na drodze produkcji w fabrykach. W każdym przedsiębiorstwie przemysłowym, w którym skutkiem ubocznym jest wytwarzanie dużych ilości pyłów i zanieczyszczeń powietrza, musi być zamontowany specjalny system odpylający. Pozwala on czyścić powietrze z większych cząsteczek, które przebywający na hali mogą wdychać bezpośrednio do płuc i w ten sposób narażać swój układ oddechowy na nieprzyjemne dolegliwości.

cartridge dust collector

Gdzie stosuje się kasety?

Kasety odpylające stosuje się tam, gdzie kumulacja zanieczyszczeń jest największa, czyli w halach produkcyjnych i w ich pobliżu. W ich działaniu nie ma w zasadzie niczego nadzwyczajnego – wykorzystuje się tutaj jedynie prawa fizyki, czyli po prostu grawitacji cząsteczek. Większe zanieczyszczenia są zatrzymywane przez specjalne filtry. Jak w wielu innych przypadkach, najskuteczniejsze są rozwiązania najprostsze. Również w przypadku odpylających kaset, wykorzystuje się rozwiązania banalnie proste, ale za to niezwykle skuteczne. Takie kasety pozwalają sprawnie oczyścić fabryki ze zbędnych zanieczyszczeń. Dzięki temu fabryka spełnia wszelkie wymogi sanitarne, a praca w niej nie jest źródłem ciężkich chorób zawodowych. Jak bardzo były one powszechne i niebezpieczne dla zdrowia, przekonaliśmy się już na przykładzie azbestu. Dziś dzięki skutecznemu systemowi odpylającemu uda nam się nie powtórzyć błędu naszych poprzedników, którzy narażali swoich pracowników na pracę w trudnych warunkach.