Budowa bazy danych access

Firmy budzące się pracą lub i sprzedażą wyrobów są co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również materiałów. Oba skoncentrowane są na prawdziwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy ściśle określić jego rolę. Każdy spośród nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka i dystrybucja. W końca polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych towarów i materiałów. Jednym z nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to plan do robienia magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja stanowi dużo intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje prace związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z głównymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak tworzyć kartoteki towarowe? Jak dodać nowy materiał? Jak wykonać wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest montowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu wydawany jest produkt z konkretnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i dalekich w obrębie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM informują o przesunięciach między magazynowych. W praktyczny i logiczny sposób możemy dokonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, montującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych artykułów w magazynach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można też posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i lekka dokumentacja dodają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.