Brak przegladu technicznego kasy fiskalnej

Zgodnie z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej ma jakikolwiek przedsiębiorca, który wykonywa usługi lub robi sprzedaży na sytuacja osób finansowych i rolników rozliczających się na podstawie ryczałtu. Do kraju 2016 roku podatnicy mogą też czerpać z pewnych przywilejów podatkowych, bez potrzebie nabywania kas fiskalnych.

Gdy nie ma obowiązku posiadania kasy. Drinkiem z przepisów, który obowiązuje do kraju 2016 roku, jest przepis rozmawiający o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zakupy w starym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W przypadku firm, które podjęły działalność w sezonie stania roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do wielkości miesięcy prowadzenia działalności w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w zestawie przedsiębiorstw, jakie wymagają płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie wykonują swoich usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy mają obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy finansowe w stylu natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których mówi limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą kupić kasę fiskalną w toku 2 miesięcy po przejściu tego limitu. Ten jeden obowiązek w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, jacy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z perspektywą opłacenia ich w obcy wyjście niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy rozliczali się na bazie faktur za wykonane usługi na pracę osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili dobrze niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył i katalog produktów, których sprzedaż koniecznie pragnie być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników i jednych silników, przyczep i naczep, sprzętu fotograficznego, produktów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.